دریافت نظرات و پیشنهادات

مارا از نظرات ارزشمند و خواسته های خود مطلع فرمایید.به بهترین پیشنهادات هدایای نفیسی تقدیم خواهد شد.

مدیریت نوین زعفران

واحد تولیدی نمونه و صادر کننده نمونه ملی ایران و اولین واحد مواد غذایی ایران دارنده استانداردهای بین المللی: ISO 9001,ISO 14001,ISO 22000 , HACCP